Stoneware Body Vase

$18.99
4"L x 3-3/4"W x 7-1/4"H